vad är kiropraktik?

Olika kiropraktiska metoder

Kiropraktisk behandling består av flera manuella metoder som kombineras på olika sätt. Med manuella metoder menas att kiropraktorn använder sina händer i behandlingen.

Förutom att lindra smärtan försöker kiropraktorn hitta orsaken till de besvär man har. Till exempel kan en stressig arbetssituation eller en felaktig arbetsställning orsaka spänningar och värk från muskler och leder. Därför är en viktig del av behandlingen också individuella träningsprogram och råd om kroppshållning och arbetsställningar.

Vilka besvär kan man bli behandlad för?

Man kan få kiropraktisk behandling om man till exempel har spänningar och värk i nacken och axlarna, stela och spända muskler, nackspärr eller ont i ryggen som orsakas av att muskler och leder inte fungerar som de ska. Ibland kan man få behandling vid andra besvär, exempelvis idrottsskador, migrän, yrsel, domningar och utstrålande smärtor i armar och ben.

Viktigt med godkänd utbildning

Kiropraktor verksam på Västerlen kiropraktik|rehab är legitimerad kiropraktor, medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige, arbetar efter antagen plan för kvalitetssäkring och innehar verksamhetsanpassade patientförsäkringar. Kiropraktor är en så kallad skyddad yrkestitel. Det betyder att det bara är den som har genomgått en godkänd utbildning och blivit legitimerad som får kalla sig kiropraktor.

Om man vill ta reda på om en kiropraktor är legitimerad så kan man ta kontakt med Socialstyrelsen, Skandinaviska Kiropraktorhögskolan eller Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.

Vanligt med ryggbesvär

Den vanligaste orsaken till att man söker hjälp hos en kiropraktor är att man har har problem med ryggen eller nacken. De flesta människor får någon gång i livet ont i ryggen, nacken eller axlarna. Ibland kan det kännas som om smärtan strålar från nacken eller ryggen ut i armarna eller benen. Ibland kan även händer och fötter domna. Man kan också ha ont i så kallade triggerpunkter. En triggerpunkt är en öm muskelknuta som kan bildas i spända muskler. För det mesta går problemen över av sig själv. Men ibland kan besvären komma ofta och hålla i sig länge.

Att ha ont i ryggen är ett mycket vanligt besvär och beror sällan på någon sjukdom. De flesta ryggbesvär sitter i de nedre delarna av ryggen, det vill säga ländryggen eller bäckenet.

Ibland kan smärtan bero på olika slags skador, till exempel trafikolyckor, idrottsskador, fall eller slag. Men det vanligaste är att man inte kan peka på någon särskild orsak till ryggsmärtan.

Minskad rörlighet i lederna påverkar muskler

Kiropraktik utgår från att minskad rörlighet i lederna, som till exempel kan bero på stelhet och smärta, påverkar muskler och nerver i kroppen. Det kan leda till att man får ont. Därför är behandlingen inriktad på att få lederna att fungera normalt igen.

När ska man inte behandlas?

I de flesta fall går det bra att få kiropraktisk behandling men vid vissa sjukdomar bör man inte behandlas. Exempel på sådana sjukdomar är benskörhet och vissa typer av cancersjukdomar eller reumatiska sjukdomar. Om man tar receptbelagda, blodförtunnande läkemedel, brukar man inte behandlas. Det är kiropraktorn som avgör om behandling är lämplig eller inte.

Att vara gravid är inget hinder för att få kiropraktisk behandling. Kiropraktorn anpassar behandlingen efter de förutsättningar som finns. Till exempel kan det efter en tid vara svårt att ligga på mage, då kan man istället få ligga på sidan medan kiropraktorn utför behandlingen.

Barn som har problem med värk från muskler och leder kan också behandlas av en kiropraktor. Behandlingen sker i samråd med föräldrar och anpassas efter barnets behov och förutsättningar. Om en behandling är lämplig eller inte bedöms av kiropraktorn.

Första besöket

När man kommer till en kiropraktor för första gången får man berätta om sina besvär och svara på frågor. Kiropraktorn ställer frågor om bland annat tidigare besvär, sjukdomar, arbete och fritidsaktiviteter. Man får också berätta om man tar läkemedel och i så fall vilka.

Innan man blir behandlad blir man grundligt undersökt. Man får klä av sig men behåller underkläderna på. Kiropraktorn undersöker bland annat hur man rör sig, om och var man har ont, hur lederna fungerar, styrkan i musklerna och nervernas reaktioner. En del undersökningar gör kiropraktorn med händerna. Syftet med att känna för hand är att hitta exempelvis den sena, muskel eller led som gör ont.

Kiropraktorn försöker få en helhetsbild av personen och bedömer samtidigt om behandlingen är lämplig eller inte. Vilken behandling man sedan får beror på den diagnos man har fått.

Om kiropraktorn misstänker att man har en sjukdom eller om man har symtom som behöver utredas mera får man en remiss till läkare.

Speciell behandlingsbänk

När man behandlas får man ligga på en speciell bänk. Bänken är ganska fast och höj- och sänkbar så att det är lätt att komma upp på den. Bänken kan sedan ställas in i olika lägen under behandlingen.

Kombinerad behandling

Beroende på vad kiropraktorn har kommit fram till vid undersökningen kan man få olika slags behandling, till exempel

  • kiropraktisk justering
  • triggerpunktsbehandling
  • traktionsbehandling
  • mobilisering
  • muskeltöjning.

Kiropraktisk justering vanligaste metoden

Det finns flera olika behandlingsmetoder inom kiropraktiken. Den vanligaste metoden kallas för kiropraktisk justering, eller kiropraktisk ledmanipulation.

Metoden innebär att kiropraktorn, med sina händer, försiktigt för ut leden en liten bit längre än vad man klarar av på egen hand. Därefter ges en snabb impuls, ett snabbt tryck med händerna, vilket gör att ledens rörlighet återställs. Ofta hörs då ett litet ledknäpp. När en led separeras snabbt ändras trycket inne i leden och en teori är att ljudet beror på tryckförändringar i ledvätskan. De flesta ledmanipulationer utför kiropraktorn med händerna men andra hjälpmedel kan förekomma.

Triggerpunktsbehandling

För att lindra smärtan kan också triggerpunktsbehandling användas. Det innebär att kiropraktorn trycker på ömma muskelknutor, så kallade triggerpunkter.

Traktionsbehandling

Vid traktionsbehandling separerar kiropraktorn på ett mycket skonsamt sätt ledytorna. Metoden används vid vissa besvär för att ge smärtlindring och avspänning.

Mobilisering

Mobilisering används för att få lederna mer rörliga. Kiropraktorn för långsamt och försiktigt ut leden en liten bit längre än vad man klarar på egen hand och sedan tillbaka igen. Ingen impuls används vilket skiljer metoden från kiropraktisk justering. Metoden används på en eller flera leder i ryggraden.

Muskeltöjning

Muskeltöjning kan minska smärtan om man har stela muskler i nacken, axlarna och nedre delen av ryggen. Kiropraktorn sträcker försiktigt ut muskulaturen. Ofta är töjningar en del av ett helt träningsprogram.

Efter behandlingen

En kiropraktisk behandling gör sällan ont men ibland kan man tycka att det känns lite obehagligt när det knäpper i lederna. Man kan också få lite ont, ungefär som av träningsvärk, och må lite illa, men det brukar gå över ganska snabbt. Om man redan har mycket ont kan man känna visst obehag eftersom smärtnivån redan är hög. De flesta får inga biverkningar alls.

Det är ovanligt med allvarliga komplikationer när man får behandling av en kiropraktor.

Råd och hjälp att förhindra framtida besvär

Kiropraktorer ger också råd om hur man bäst ska använda kroppen för att motverka besvär i framtiden. Det kan gälla att lära sig en bra sittställning eller rätt lyftteknik. Det är också vanligt att kiropraktorn utformar ett hemträningsprogram med övningar som stärker muskler och ger råd om konditionsträning, töjningsträning och avspänningstekniker.

Långa behandlingstider ovanliga

Det första besöket tar oftast mellan 30 och 40 minuter. De följande besöken tar ungefär 10-30 minuter beroende på hur mycket som ska behandlas.

Kiropraktisk behandling ger ofta bra effekt om man kommer ganska tidigt efter det att man fått besvär. Vid varje besök får man beskriva hur man mår och vad som förändrats efter det senaste besöket.

Hur många behandlingar som behövs beror helt på vilken typ av besvär man ska få behandling för, hur länge man har haft besvär, hur man mår, hur gammal man är och hur noga man följer sin behandlingsplan. Det vanligaste är att man får tre till fem behandlingar inom två till tre veckor, och sedan gör ett uppehåll.

Om man inte blivit bättre efter några behandlingar brukar kiropraktorn avbryta behandlingsserien och i stället föreslå någon annan slags vård.

Ta mig till landstingets sida

Källa: Landstinget i Region Skåne

Läs mer om kiropraktik på landstingets hemsida

Ta mig till landstingets sida